www.autobusy.org

Správné řešení: Žebříček | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Info | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Hádanka č. 1

Správné řešení:Tabulový vrch

Postup řešení:
Na obrázku je zachycena běžná školní tabule se zvýrazněnou horní částí, kterou lze též nazvat jako její vršek. Jedná se tedy o vrch tabule, jednoduchou obměnou přívlastků tabule lze dojít ke frázi tabulový vrch, což je shodou okolností název obratiště, kde je ukončeno hned několik městských autobusových linek v Olomouci.

Komentář:
Poměrně hodně špatných tipů pramenilo z přílišného zaměření na tabuli samotnou (objevovaly se tipy jako Gymnasium, Střední škola, Základní škola, Škola, U tabulky), další naopak byly způsobeny vyznačením pouze jednoho rohu (nejrůznější variace na téma Na růžku, Roh, Rohová, Roh tabule), případně přetvářením výrazu roh (častým tip byl též Sídliště Rohožník).

Kuriózní tipy:
Herov
Kostelec nad Labem, Na růžku
Pravý horní roh
V průsečíku stran a a b
Ve Žlíbku
Vpravo nahoře
Zelený pruh

Hádanku vyřešilo celkem 5 luštitelů

Jméno řešiteleČas vyřešení
BIG VOOL2015-04-01 00:16:23
P. K.2015-04-01 20:04:19
malackam2015-04-01 22:16:31
terezzah2015-04-02 02:14:06
Kolumbus2015-04-02 16:12:39