www.autobusy.org

Správné řešení: Žebříček | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Info | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Hádanka č. 10

Správné řešení:Energie

Postup řešení:
Hned několik různých indicií vedlo ke shodnému řešení, přičemž pro jeho správné určení postačilo plně porozumět pouze jediné z nich. Joule, elektronvolt, kilokalorie i kilowatthodina jsou jen některé z používaných jednotek pro vyjádření energie. Energii tělesa lze též rozdělit na energii potenciální a kinetickou. Vztah pro potenciální energii lze za použití vztahu pro práci vyjádřit uvedeným vztahem, který jej nahrazuje silou F, působícím na nekonečně malém elementu dráhy ds. Konečně kinetickou energii lze též vyjádřit hned několika vztahy, ať už za použití rychlosti a hmotnosti tělesa, nebo za jejich nahrazení vztahem pro hybnost. Konečnou zastávku Energie užívá pro své obracení linka kladenské MHD č. 6.

Komentář:
Humanitně založení soutěžící měli s touto hádankou zřejmě mnohem větší potíže než techničtější typy – na základě časového výpisu vkládaných tipů lze usoudit, že zatímco některým řešitelům stačilo pro nalezení správného řešení pouze několik sekund, jiní dlouze testovali různé odpovědi z matematické a fyzikální říše. Chybné tipy se často zaměřovaly na další fyzikální veličiny (Práce) či jednotky (Newtonova), jiné naopak zabrousily i do oblasti filozofie (Platónova).

Kuriózní tipy:
Einsteinova
wefa

Hádanku vyřešilo celkem 8 luštitelů

Jméno řešiteleČas vyřešení
BIG VOOL2015-04-01 00:20:51
500 králíků2015-04-01 01:16:22
Cyklista2015-04-01 07:32:58
kman2015-04-01 09:40:38
P. K.2015-04-01 20:49:43
terezzah2015-04-02 17:09:28
HonzaL2015-04-02 21:04:41
malackam2015-04-02 22:16:57