www.autobusy.org

Správné řešení: Žebříček | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Info | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Aprílový kvíz 2015

Zatímco před dvěma lety server Autobusy.org výjimečně představil jednu netradiční autobusovou linku, už v loňském roce byli do slavností svatého Apríla návštěvníci těchto stránek zapojeni jedinečným testem znalostí ve vědomostním kvízu o provozu pražských městských autobusů. Ani letošní rok nebude výjimkou, na dnešní den je totiž připraveno 16 různých hádanek.

Vašim úkolem je správně určit jméno hledané zastávky, kterou obsluhuje pravidelná městská či příměstská linka hromadné dopravy (autobusová, trolejbusová a/nebo tramvajová) za těchto omezujících podmínek:

  • u hádanek č. 110 hledáme konečnou zastávku nejméně jedné linky z některého provozu městské hromadné dopravy v některém z měst České republiky

  • u hádanek č. 1116 hledáme název některé autobusové zastávky, konečné i nácestné (!), použitý ve vnějším pásmu systému Pražské integrované dopravy.

Každá hádanka je zadána jedním obrázkem, správné řešení lze tedy objevit především důkladným rozborem zadávacího obrázku. Obvykle pro určení správné odpovědi není vyžadována znalost žádných reálií, specifických pro jednu konkrétní lokalitu, většinu ze zadaných obrázků postačí řešit zcela obecně. Některé správné odpovědi mohou být tvořeny jednoslovnou (např. Výškovice) i víceslovnou frází (např. Stará Osada).

V první části kvízu (hádanky 1 – 10) není součástí správné odpovědi čtvrť či místní část města (odpověď např. Židenice, Stará Osada je tedy chybná), stejně tak do ní nepatří ani samotné názvy měst či obcí (odpovědi Brno, Stará Osada, případně Brno, Židenice, Stará Osada jsou taktéž chybné). Ve druhé části kvízu (hádanky 11 – 16) je správnou odpovědí celý název zastávky, uvedený v úředním vydání jízdního řádu linek, které zastávku obsluhují – ten tedy může název obce či města, pod něhož zastávka spadá, obsahovat (odpověď např. Trativody tedy nebude uznána, naopak odpověď Kostelec nad Černými lesy, Trativody už uznána bude).

Jednotlivé hádanky spolu nijak nesouvisí, správné vyřešení kterékoli hádanky tedy není podmíněno správným vyřešením kterékoli z hádanek předchozích. Pouze některé z hádanek však byly testovány na referenčním vzorku řešitelů, je tedy možné, že některé z nich jsou spíše neřešitelné. Hádanky nejsou seřazeny vzestupně podle obtížnosti, některé snadné mohou být schovány v polovině či ke konci zadané sekvence.

V aprílové soutěži nelze vyhrát žádné ceny. Žádné ceny nemám, a i kdybych nějaké měl, stejně bych si je pravděpodobně nechal pro sebe.

Pro výběr jednotlivých hádanek použijte následující nabídku:


Správné řešení: Žebříček | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Info | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16