www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245 250  255  257

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390  391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 199 204 205 206 214 216 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293 294  295  296  297

Linky PID

Všeobecné poznámky k jednotlivým článkům

Autobusové linky Pražské integrované dopravy můžeme dělit hned podle několika kategorií – podle dopravce, který linku provozuje, podle druhu směrování linky (radiální, diametrální, tangenciální, napaječe, doplňkové), podle rozsahu provozu (pouze špičky PD, celodenní, celotýdenní) nebo např. podle velikosti stabilně nasazovaných vozidel (standardní, kloubové, midibusy) či v dnešní době módní třídění na metrobusy a ostatní podřadné linky. Pro účely těchto stránek bylo zvoleno následující dělení do devíti skupin, které nejlépe respektují pravidla, podle nichž jsou jednotlivým linkám přiřazována zjednodušená trojciferná označení.

Městské linky 100–199
Nejstarší skupina pražských linek vznikla v roce 1951, kdy do ní byly přečíslovány všechny autobusové linky, které byly dříve označovány písmeny, přičemž se v současnosti početně nadále rozšiřuje. Většina těchto linek je v provozu celotýdenně a v častých a pravidelných intervalech.Městské linky 200–299
Řada čísel 200–299 začala být systematičtěji obsazována v roce 1971, kdy byla vyhrazena tzv. překryvným linkám s vyšším jízdným a po jejich zrušení v roce 1974 se tato řada začala obsazovat normálními městskými linkami. Většina těchto linek je v provozu celotýdenně a v častých a pravidelných intervalech.Příměstské linky
Příměstskými linkami jsou označovány linky, které vyjíždí z Prahy a spojují ji s přilehlými obcemi. Prvními příměstskými linkami byly 351 a 352, které vyjely v roce 1992 a do dneška jejich počet rapidně narostl. Valnou většinu z nich provozují jiní dopravci v PID než Dopravní podnik, který jich provozuje pouze 20. Příměstským linkám je vyhrazena řada 300–399, dříve sem byly zařazovány i linky mimoměstské, ale poslední z nich byly k termínu celostátních změn JŘ v roce 2002 přečíslovány do řady 400–499.Mimoměstské linky
"Mimoměstské linky" je označení pro skupinu linek PID, jejichž celá trasa vede mimo území hl. m. Prahy. Jsou jim přiřazována čísla v řadě 401 – 499. Kromě klasických regionálních linek od vesnice k vesnici sem jsou zařazeny i bývalé linky MHD v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (478) či dnes již zrušené linky MHD v Říčanech (498 a 499). Na většině mimoměstských linek se v případě provozních parametrů nedá hovořit o intervalu, většinou je tvoří několik spojů, jako na klasických regionálních linkách.Noční městské linky
Čísly v řadě 500 - 549 jsou označovány noční linky, které jezdí na území hl.m. Prahy. Tato řada se začala obsazovat nočními linkami v roce 1974 (noční linky byly do té doby označovány velmi proměnlivě a těsně před řadou 500 – 549 obsazovaly řadu 300 – 399) a dnes je v provozu již 15 městských nočních linek (tohoto počtu bylo dosaženo v prosinci 2011 zrušením málo využívané noční linky 516).Noční příměstské linky
Nejnovější skupina linek se objevila až v roce 2003, kdy byla zavedena první regionální noční linka ze sídliště Barrandov do Černošic. Od té doby jejich počet poměrně rychle narůstá a dnes jich tu máme 10, přičemž většina z nich je provozována soukromými dopravci v rámci PID.Školní linky
Školní linky jsou samostatná kategorie linek. Jsou v provozu pouze ve dnech školního vyučování v dané škole, kterou linka obsluhuje, a to pouze v rozsahu velmi omezeného počtu spojů, majícím za cíl dovézt ráno studiachtivé děti do školy a v některých případech odpoledne zpět. Klasické školní linky se označují čísly v řadě 551 - 571, ale v síti PID najdeme i další linky, které by odpovídaly charakteristice školní linky, například linky 305, 343, 416 a 465.Ostatní linky
Ne všechny linky v této kategorii jsou skutečně zahrnuty v systému PID, ale pro úplnost a zejména pro charakter provozu neuškodí je zde také uvést. Zatímco na některých z nich tarif PID platí, na jiných jsou cestující přepravováni za jízdné, vyhlášené objednatelem, případě zdarma. Interně se tyto linky obvykle označují čisly v rozmezí 751 – 799, pro cestující veřejnost jsou následně představovány pod zjednodušeným písmenným, případně grafickým označením.Zrušené linky
Vedlejším produktem dynamicky se vyvíjející sítě linek je vysoké množství již neexistujících spojů, ke kterým již dříve byly vytvořeny souhrnné články, stručně mapující jejich vývoj a další charakteristiky. Ty lze proto nalézt v této "doplňkové" sekci.


.