www.autobusy.org
Nejnovější fotografie

Aktualizace fotodatabáze:
16. 04. 2022 v 09:24 hod.
Vzkazník
Zdroje a prameny

[1] FOJTÍK, Pavel, František PROŠEK. Pražský dopravní zeměpis, svazek 1. Obce připojené ku Praze v roce 1974. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 1999. ISBN 80–238–4774–0.

[2] FOJTÍK, Pavel, František PROŠEK. Pražský dopravní zeměpis, svazek 2. Obce připojené ku Praze v letech 1960 a 1978. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2001. ISBN 80–238–7249–4.

[3] FOJTÍK, Pavel, František PROŠEK. Pražský dopravní zeměpis, svazek 3. Obce připojené ku Praze v roce 1922. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2004. ISBN 80–239–3346–9.

[4] FOJTÍK, Pavel, František PROŠEK. Pražský dopravní zeměpis, svazek 4. Obce tvořící Prahu před rokem 1922. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2005. ISBN 80–239–4887–3.

[5] FOJTÍK, Pavel, Petr MALÍK. Dny, kdy pražské dopravě vládla voda. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2003. ISBN 80–239–0271–7.

[6] ČECH, Jan, Pavel FOJTÍK, František PROŠEK. Pražská městská doprava 1993. Praha: Společnost městské dopravy, 1994.

[7] DOPRAVNÍ PODNIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Informace o pražské dopravě. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), 1986.

[8] POŠUSTA, Stanislav, Eva LUKÁČOVÁ, Ján HÁBER, František PROŠEK. Od koňky k metru. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), 1975. OD 31-024-75–05-96.

[9] DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, akciová společnost. Jízdní řády noční městské hromadné dopravy v Praze. Praha: TRES konsorcium K. Vary, 1992.

[10] FOJTÍK, Pavel. Garáž Řepy 1982 – 2002. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2002. ISBN 80–239–0371–3.

[11] FOJTÍK, Pavel. Garáž Dejvice 1932 – 2002. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2002. ISBN 80–238–9886–8.

[12] FOJTÍK, Pavel. Garáž Klíčov 1973 – 2003. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2003. ISBN 80–239–0272–5.

[13] FOJTÍK, Pavel. Garáž Vršovice 1955 – 2005. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2006. ISBN 80–239–6495–X.

[14] FOJTÍK, Pavel. Garáž Kačerov 1966 – 2006. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2006. ISBN 80–239–8395–4.

[15] LINERT, Stanislav. Autobusy pražské městské hromadné dopravy. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 1995.

[16] LINERT, Stanislav. Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy. 2. vydání. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2002. ISBN 80–238–8574–X.

[17] DUŠEK, Pavel. Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2003. ISBN 80–7277–159–0.

[18] FOJTÍK, Pavel, František PROŠEK. Pražské autobusy 1925 – 2005. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2005. ISBN 80–239–5264–1.

[19] FOJTÍK, Pavel, Stanislav LINERT, František PROŠEK. Historie městské hromadné dopravy v Praze. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 1995.

[20] KARTOGRAFIE, N.P. Dopravní situace – Praha 1972. Praha: Kartografie, n.p., 1972. OD 29–657–72.

[21] KARTOGRAFIE, N.P., PRAHA. PRAHA – plán města, měřítko 1 : 20 000. Praha: Kartografie, n.p., 1980. OD 29–601–80.

[22] KARTOGRAFIE PRAHA. PRAHA – plán středu města, měřítko 1 : 20 000. Praha: Kartografie Praha, 1990. ISBN 80–7011–098–8.

[23] KARTOGRAFIE PRAHA. PRAHA – plán města, měřítko 1 : 20 000. 3. vydání. Praha: Kartografie Praha, a.s., 1992. ISBN 80–7011–214–X.

[24] KARTOGRAFIE PRAHA. PRAHA – plán města, měřítko 1 : 20 000. 6. vydání. Praha: Kartografie Praha, a.s., 1995. ISBN 80–7011–345–6.

[25] KARTOGRAFIE PRAHA. PRAHA – plán města, měřítko 1 : 20 000. 1. vydání. Praha: Kartografie Praha, a.s., 1997. ISBN 80–7011–468–1.

[26] PROŠEK, František, Jan VEGNER, Pavel FOJTÍK. Linky městské hromadné dopravy v Praze 1829 – 1990. Praha: Společnost městské dopravy, 1992.