www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linky PID
Podoba článku neodpovídá standardům tohoto webu, není proto přístupný z levé navigace a v nejbližší době bude upraven.

Nejstarší městská autobusová linka v Praze, 101, je v současné trase vedena ze zastávky Tolstého, umístěné v pražských Vršovicích, přes Záběhlice a sídliště Zahradní Město ke konečné tramvaje Nádraží Hostivař. Její počátky autobusové najdeme již v roce 1925, kdy byla zavedena vůbec první autobusová linka 'A' z Čechova náměstí do Záběhlic. V roce 1929 byla prodloužena z Vršovic až na Můstek a původní úsek Čechovo náměstí - Záběhlice byl vzhledem k novému úseku provozován pouze vybranými spoji.


Opuštěná večerní Ruská ulice v místě zastávky Tolstého s vozem 7481 (4. 2. 2011)

Další menší dílčí změny probíhaly v letech 1930 a 1931, kdy byla linka ze Záběhlic prodloužena do Hostivaře. V roce 1939 byl v důsledku válečných úsporných opatření celoplošně zrušen provoz autobusů v centru a tak byla linka A zkrácena do trasy Čechovo náměstí - Hostivař, nádraží, od roku 1940 zkrácena do Hostivař, Husovo náměstí, v roce 1942 na druhé straně zkrácena od Čechova náměstí k nejbližší stanici tramvaje v Záběhlicích a konečně v roce 1945 byla v tomto torzu trasy provozována již pouze v pracovní dny.


Poslední rok provozu MHD do obratiště Plynárna Měcholupy (13. 7. 2007)

Po válce se začal obnovovat provoz - v roce 1946 na celotýdenní, v roce 1947 byla opět prodloužena na Čechovo náměstí, v roce 1948 opět prodloužena do Hostivaře k nádraží. Na konci roku 1951 byla linka A přečíslována na 101. Trasa z roku 1948 se udržela s drobnými změnami (zkrácení z Čechova náměstí na Koh-I-Noor, špičkové posilování Koh-i-noor - Záběhlice) až do roku 1978, kdy se vrátila do centra města na Karlov.


Karosa B 931 č. 7303 projíždí po mostě přes železniční trať č. 220 (25. 8. 2009)

Se zprovozněním stanice metra A Strašnická v roce 1987 byla linka zkrácena k této stanici a další změny se dočkala až o 21 let později, kdy v souvislosti s reorganizací provozu na Zahradním Městě téměř zcela opustila svou dosavadní trasu a byla převedena do nové, kopírující zrušenou linku 138: Tolstého - Koh-I-Noor - Záběhlice - Poliklinika Zahradní Město - Práčská - Sídliště Na Groši - Skalka. Z původní linky 101 zbyl pouze úsek od Jesenické do zastávky Na Groši. Poslední úpravou trasy prošla na konci roku 2010 odkloněním z Práčské ke konečné Nádraží Hostivař.


Spoje linky 101 projíždí i starými Záběhlicemi, jako vůz 3304 v zastávce V Korytech (26. 3. 2010)

V posledních letech se na lince 101 neustále střídá vypravování standardních autobusů a midibusů – první vozy SOR BN 8.5 se zde objevily v únoru 2011. Zatímco dříve plány na zajištění všech spojů midibusy hatil zejména jejich nedostatek a neprovozuschopnost, nyní, po omezení provozu MHD ve východní části sídliště Zahradní Město, se naopak na všechna pořadí opět cíleně vypravují klasické dvanáctimetrové autobusy, údajně z kapacitních důvodů.


Nepříjemné odbočení z ul. Dvacátéhoosmého pluku do ul. Kodaňské se SORem BN 8.5 č. 3144 (1. 6. 2011)