www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245 250  255  257

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390  391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 199 204 205 206 214 216 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293 294  295  296  297

Linka 332

Pražské satelitní obce Krhanice, Jílové u Prahy, Psáry a Dolní Jiřčany jsou s Prahou veřejnou dopravou spojeny zejména autobusovou linkou PID 332, na které je, ve srovnání s jinými příměstskými linkami obdobného charakteru, veden velmi čilý provoz. Linka 332 byla integrována jako jedna z prvních, již v roce 1997. Její nejstarší verze trasy (Praha, Budějovická – Jílové u Prahy, náměstí; již tehdy s občasnou zajížďkou k zastávce Psáry, Dolní Jirčany, cihelna) jí vydržela až do roku 2000, kdy byla částí spojů prodloužena až do zastávky Krhanice, Prosečnice


Karosa C 934 č. 1312 na náměstí v Jílovém u Prahy (26. 8. 2010)

V roce 2000 byla linka 332 posílena novou rychlíkovou linkou 362, která jede ve velice podobné trase (Budějovická - Jílové u Prahy), ale mezi Prahou a Jílovým nezastavuje v žádné nácestné zastávce, čímž je na této trase přibližně o 15 minut rychlejší, než linka 332. I "nová" linka 362 se dodnes těší velké oblibě a postupem času byla několikrát posílena. Mezi Prahou a Jesenicí je linka 332 součástí svazku příměstských linek 332, 335, 337 a 339, které v tomto úseku společně vytváří ryze velkoměstský interval (špička 5–10 minut, víkend 20). Přestože jako jediná z nich se odpojuje již v Jesenici, na rozdíl od ostatních, jedoucích společně až do městečka Kamenice, 332 je z nich linkou se zdaleka nejsilnějším provozem.


Karosa C 934 E č. 1335 nedaleko cihelny v Dolních Jirčanech (9. 4. 2009)

Na lince 332 se za dobu její existence vystřídalo větší množství dopravců. Mezi lety 1997 a 2003 provozoval linku ČSAD Praha Vršovice, v období 2003 - 2008 Connex Praha a od roku 2008 dosud dopravce Veolia Transport Praha. Nicméně při každé změně dopravce došlo k jeho kompletnímu převzetí, takže k obměně vozového parku nebo řidičů při těchto příležitostech nedocházelo.


Pražská konečná zastávka linky 332 – Budějovická (10. 3. 2007)