www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245 250  255  257

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390  391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 199 204 205 206 214 216 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293 294  295  296  297

Linka 202

Autobusová linka č. 202 je v současnosti synonymem pro nejsevernější pražský tangenciální spoj, protínající po vedlejších dopravních tazích hned několik městských částí různé rozlohy, velikosti i významu. Přestože tyto úkoly plní za pomoci postupného prodlužování své trasy a posilování rozsahu provozu již téměř čtyřicet let, nejedná se o první obsazení tohoto čísla v systému městské hromadné dopravy, které připadlo dnes již nepříliš představitelné radiální lince, jedoucí ze samotného centra města.


Ukázka jízdního řádu původní noční autobusové linky 202 (1962)

Koncem padesátých let 20. století se v ulicích hlavního města opět objevují noční autobusové spoje. Na rozdíl od současných nočních autobusových linek, které jsou vedeny především v relacích, nezajištěných tramvajovou dopravou, se obnovené linky vydávají přibližně ve stopách předválečných nočních spojů A (nově 201) a D (202), které tehdejší páteřní dopravní prostředek, linky elektrických drah, ve většině své trasy kopírovaly. Od 31. ledna 1959 je tedy linka 202 zavedena v trase Václavské náměstí – Můstek – Náměstí Republiky – Letenské náměstí – Náměstí Svobody1) – Náměstí Interbrigády – Dejvice, hotel International v celotýdenním nočním provozu v rozsahu cca 2300 – 0330 hod. Ještě téhož roku, k 14. dubnu 1959, je její provoz omezen pouze na noc před dnem pracovního klidu (tj. pouze noc ze soboty na neděli), a bez dalších úprav trasy je následně dne 4. května 1966 zcela zrušena.


Skrz Dolní Chabry právě projíždí Karosa B 931 č. 7411, opouštějící Hrušovanské náměstí (20. 2. 2010)

Naopak druhé angažmá sledované linky nás plynule dovede až do současné podoby. Od 5. února 1975 autobusy, označené jako linka 202, vyráží na trasu Sídliště Bohnice – Lodžská2) – Čimice – Dolní Chabry, MNV3) – U spojů – Kostelecká – Běloveská4) – Čakovice, ZJD5). Jakkoli by se mohlo jevit, že linka obsahovala pouze několik málo spojů, zajišťující pouhý návoz a rozvoz pracovníků čakovických a letňanských průmyslových závodů v době střídání směn, skutečnost je poněkud jiná – po celé délce své trasy byl veden plnohodnotný provoz po celá období špiček pracovních dnů. Nejedná se však o zcela nové spojení, relaci Čimice – Ďáblice – Čakovice již od roku 1973 obsluhovala (taktéž pouze během přepravních špiček) autobusová linka 152, kterou však zřízení nové linky 202 zkrátilo pouze do Dolních Chaber.


Rekultivovaná skládka odpadu se již nevyužívá, nedaleká zastávka však stále nese název Skládka Chabry (6. 2. 2014)

Od 1. března 1978 opouští obratiště Sídliště Bohnice a je odkloněna na nedalekou konečnou Sídliště Bohnice, jih6). Zásadní provozní úprava však nastává k 26. březnu 1983, kdy je mezi Bohnicemi a Dolními Chabry provoz linky rozšířen i o dopoledního sedl, večery a víkendy. Existence zkrácených mimošpičkových spojů však nemá dlouhého trvání, od 1. září 1983 jsou všechny spoje ve všech provozních obdobích vedeny v celé trase ze Sídliště Bohnice až k severnímu obratišti u letňanské Avie. Drobnější úpravu ještě dne 4. listopadu 1984 představuje zprovoznění nového autobusového obratiště Sídliště Čimice, určeného především pro ukončení čimických autobusových linek 152 a 181, tranzitní linka 202 zde má však zřízenu novou stejnojmennou nácestnou zastávku.


Klíčovská Karosa B 731 č. 7215 právě obsluhuje bohnickou zastávku Katovická (12. 2. 2007)

Pomineme-li sice dočasné, přesto však poměrně dlouhodobé úpravy trasy v důsledku výluk a rekonstrukcí komunikací (např. během roku 1991 a 1993-94 objížděla Dolní Chabry ulicemi K Ládví a Ústeckou), další trvalou změnu lze nalézt až 10. dubna 1999 – od tohoto dne v Ďáblicích po vzoru dalších místních městských autobusových linek (103, 258) zajíždí do Kokořínské ulice, kde nově obsluhuje zastávky Na Štamberku a Kokořínská. Mnohem výraznější novinku však k 3. září 2001 představuje prodloužení linky dále z Čakovic do trasy Poliklinika Mazurská – … – Nádraží Čakovice – Čakovice – Miškovice – Kbelský hřbitov – Jilemnická7) – Kbely – Vinořský hřbitov – Vinoř. Přírůstek trasy se však týkal pouze pracovních dnů v rozsahu cca 700 – 1830 hod., během večerního a víkendového provozu spoje nadále obracely na původní konečné Za Avií.


V oblasti Kyjí na Hutích jsou autobusové linky vedeny po místních komunikacích s jednosměrným provozem (6. 2. 2014)

V rámci termínu rozsáhlých úprav linkového vedení v celé severní oblasti Prahy k 30. srpnu 2008 je změněna i linka 202 zkrácením všech "dlouhých" spojů pouze do kbelské zastávky Jilemnická. Téměř přesně o čtyři roky později, s příchodem tzv. nové metropolitní sítě PID od 1. září 2012, je linka odkloněna a prodloužena do současné podoby Poliklinika Mazurská – Zhořelecká – Katovická – Řepínská – Čimice – Sídliště Čimice – Osecká – U Spojů – Kokořínská – Ďáblice – OC Čakovice – Avia Letňany – Staré Letňany – Letecké opravny – Bakovská – Kbely – Satalice – Plynárna Satalice – Hutě – Rajská zahrada – Černý Most, přičemž souběžně dochází též k výraznému posílení provozu zkrácením intervalů ve většině provozních období. Zatímco západní část linky zůstává shodná s předcházející variantou, prodloužená východní část je zejména důsledkem zkrácení původní linky 186, kterou námi sledovaný spoj částečně nahrazuje.


Silnicí mezi Kbely a Miškovicemi v současnosti již autobusy městské hromadné dopravy pravidelně neprojžídí (12. 9. 2011)

S linkou 202 se v současnosti pojí jev, nemající v rámci městských autobusových linek v hlavním městě obdoby. Součástí rozsáhlého souboru změn, které proběhly v rámci spuštění tzv. nové metropolitní sítě, bylo i výrazné omezení provozu linky 152, spojující Čimice se stanicí metra Kobylisy, aniž by zároveň došlo k dostatečné náhradě jinými autobusovými linkami. Kromě citelného zhoršení obsluhy samotných Čimic nově strádal také Domov pro seniory Slunečnice, umístěný nedaleko zastávky Řepínská, odkud nyní během večerů a víkendů nebylo možné bez přestupu dojet k nejbližší stanici metra, hůře pohybliví klienti tohoto zařízení s pečovatelskou službou zároveň nemohou snadno dojít na jiné okolní zastávky veřejné hromadné dopravy. Tento problém se však podařilo úspěšně vyřešit, aniž by zároveň došlo k opětovnému zlepšení obsluhy Čimic – od 29. června 2013 jsou během víkendů a celotýdenně večerů vybrané spoje autobusových linek 144 a 202 oběhově provázány způsobem, kdy v zastávce Poliklinika Mazurská autobus jedné linky, který by zde za normálních okolností jízdu ukončil, plynule přejede na spoj linky druhé, obvykle zde jízdu začínající. Během zmíněných přejezdů mezi linkami pak případní tranzitující cestující, kterým nečiní problém strávit na své cestě výrazně delší dobu, mohou setrvat uvnitř vozidla, a pokračovat dále.


Železniční trať SŽDC č. 070 linka 202 kříží na dvou různých místech, zde u zastávky Nymburská (6. 2. 2014)

Provoz linky 202 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Spoje byly obsluhovány výhradně autobusy standardní délky, avšak přestože stabilně kloubové autobusy v žádném historickém období vypravovány nebyly, v novém tisíciletí se objevily četnější případy náhodných výjezdů článkových vozů v první polovině roku 2008 a zpočátku roku 2013 – nikdy se však nejednalo o systematické vypravení, velkokapacitní autobusy vždy vyjížděly pouze v případě akutního nedostatku klasických vozidel.


Výjimečný výjezd kloubového autobusu na linku 202 s vozem 6509 u zast. OC Čakovice (foto: Petr Blažek, 25. 6. 2008)

1) – totéž náměstí Svobody jako v současnosti, avšak nyní přes něj nejsou vedeny žádné autobusové linky
2) – současný název zastávky je Katovická
3) – zastávka v prostoru chaberského Hrušovanského náměstí
4) – pozdější ekvivalenty Červený mlýn, příp. OC Čakovice
5) – "ZJD" = Závod J. Dimitrova; pozdější název obratiště Avia-sever, příp. Za Avií
6) – pozdější názvy Nisa a Poliklinika Mazurská
7) – nyní zastávka Bakovská