www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 191 192  193  194  195  196  197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 213 215 220 222 223 224 230 231 232 236 240 241 243 244 245 250 251 253 255 257 260 261 262 263 265 266  267  269

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390 391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513  514  515

Noční příměstské

601 602 603 604 605 606 607  608  609  610

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 190 198 199 204 205 206 208 209 210 211 212 214 216 217 218 219 221 225 226 227 228 229 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 252 254 256 258 259 264 268 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 104

Relativně krátká linka 104 doplňuje delší linku 120 (se kterou je prokládána) v trase ze stanoviště Na Knížecí přes Radlice a Hlubočepy až na své malé obratiště Slivenecká, umístěné těsně před sídlištěm Barrandov, kde je ukončena. Počátky dnešní autobusové linky 104 najdeme v roce 1951, kdy byla zavedena linka H trase Zlíchov (prostor dnešního obratiště Hlubočepy) - Hlubočepy. V prosinci téhož roku byla přečíslována na 104 a další změnou prošla až v roce 1962, kdy byla prodloužena na Sliveneckou.


Výchozí zastávka linky 104 – Na Knížecí – s tehdy ještě dejvickým vozem 7070 (24. 8. 2004)

Od zahájení byla linka v provozu pouze v pracovní dny, což bylo napraveno v roce 1965, kdy začala jezdit i o víkendech. Ve stejném roce byla také prodloužena do Klukovic. Díky výstavbě sídliště Barrandov byla do Klukovic v roce 1985 zavedena linka č. 120, čímž nahradila linku 104, která byla zkrácena zpět na Sliveneckou. Na druhém konci trasy byla naopak prodloužena ke stanici metra B Smíchovské nádraží.


Zastávka Hlubočepy je umístěna těsně vedle nové tramvajové tratě na Barrandov (25. 9. 2005)

Poslední změna trasy nastala v roce 1999, kdy byla přesměrována z Hlubočep přes dolní část Radlic do terminálu Na Knížecí, čímž opustila stanoviště Smíchovské nádraží. V této podobě zůstala až do 1. září 2012 - tehdy byla v souvislosti se spouštěním "nové metropolitní sítě" trvale zrušena a nahrazena posílenou (a také změněnou) souběžnou linkou 120. Obratiště Slivenecká se tak trvale zbavilo svého využití městskou dopravou.


Kačerovský vůz č. 7440 těsně před zrušením linky 104 v obratišti Slivenecká (25. 8. 2012)