www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245 250  255  257

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390  391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 199 204 205 206 214 216 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293 294  295  296  297

Linka 250

Linka městské hromadné dopravy, označená číslem 250, plní již více než pětatřicet let roli klasického napaječe, svážejícího cestující z odlehlejších částí hlavního města ke kapacitnějším dopravním prostředkům, kterými mohou použít v následné v jízdě za svými cíli. Její zlaté časy jsou však již nenávratně pryč, hlavní příčinu současného nepříliš intenzivního provozu však kupodivu nehledejme v postupném zprovozňování nových úseků metra, které některé dřívější úseky nahradily, ale ve stálém posilování role exponované příměstské železnice v integrovaném systému, vedené v částečném souběhu s danou autobusovou linkou.


Kloubový Citybus č. 6508, zachycený v extravilánu mezi bývalými obcemi Běchovice a Újezd nad Lesy (21. 3. 2014)

Přestože se obec Újezd nad Lesy může pyšnit z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu nebývale výhodnou polohou, neboť leži na letité spojnici Prahy s Kolínem, prvním prostředkem hromadné dopravy, který pro její obsluhu měl alespoň nějaký význam, se paradoxně stala železnice. Přestože již od roku 1845 v těsné blízkosti obce prochází trať Severní státní dráhy z Olomouce přes Zábřeh, Českou Třebovou, Choceň, Přelouč a Kolín do Prahy, nejbližší dopravnu představuje až železniční stanice v Běchovicích. Teprve roku 1883 je na trati výrazně blíže zřízena železniční zastávka Jirná, dnes známá pod názvem Praha–Klánovice, ke které mohli místní obyvatelé relativně pohodlně dojít a některým ze zde zastavujících osobních vlaků pokračovat přímo až do Prahy.


Přímo v jádru Běchovic se nachází stejnojmenná zastávka, do které právě vjíždí vůz č. 5739 (30. 8. 2004)

Pravidelného silničního spojení se obec dočkává již během roku 1931, kdy vyráží hned dvě nové autobusové linky – jednak soukromá linka č. 2006a, obsluhující trasu Praha, Lützovova ul. (dnešní Opletalova) – Dolní Počernice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Klánovice – Jirny, která však hned následujícího roku dojezdila, a dále též linka Československých státních drah č. 932a, provozovaná ve zcela shodné trase. Druhá jmenovaná se naopak udržela v provozu výrazně déle, v roce 1933 je přečíslována na 1005, roku 1939 na č. 591, po válečném přerušení provozu mezi lety 1940 a 1947 se rozjíždí s novým označením 1947 již z nového autobusového stanoviště na Florenci. Po předání provozu národnímu podniku ČSAD 1. května 1949 (se zpětnou platností k 1. lednu 1949) obdržela nové číslo 01219, o rok později č. 01014, až je konečně roku 1974 naposledy přečíslována na číslo 10140, s nímž roku 1981 svůj provoz ukončuje.


Klíčovská Karosa B 741 č. 6151 projíždí kolem protisměrné zastávky Újezd nad Lesy (23. 5. 2011)

V předcházejícím odstavci jmenovaná linka však zajistila obsluhu Újezda nad Lesy jen částečně, neboť se na křižovatce českobrodské silnice se spojnicí Klánovic a Kolodějů vydává odbočkou směrem ke klánovické železniční zastávce, a obyvatelé východního cípu obce tak k této předchůdkyni pozdější linky městské dopravy č. 261 museli nejprve nezanedbatelnou vzdálenost urazit pěšky. Plošnou obsluhu obce tak poskytuje až od roku 1958 autobusová linka ČSAD č. 01014A, jedoucí z autobusového stanoviště Praha, Florenc přes Koněvovu ulici a konečnou tramvají v Hrdlořezích (kde svou jízdu začínala většina spojů) do Dolních Počernic, Běchovic a Újezda nad Lesy. Z dalších výraznějších změn jmenujme přečíslování na 10141 z roku 1974 nebo úplné zkrácení pouze na trasu Hrdlořezy – Újezd nad Lesy z roku 1978, než je těsně po zřízení linek městské hromadné dopravy na počátku roku 1980 tato linka trvale zrušena.


Zajíždění do těsné blízkosti nákupní zóny na Černém Mostě je horkou novinkou posledních let (17. 4. 2011)

Městské autobusy do Újezda nad Lesy, stejně jako do dalších přilehlých, ku Praze čerstvě připojených městských částí, poprvé přijíždí 29. prosince 1979, kdy je, společně s dalšími novými spoji, zřízena linka č. 250, vyrážející v režimu klasického celodenního a celotýdenního provozu na trasu Spojovací – Pod Táborem – Kolonie – Za Horou – Jahodnice – Dolní Počernice – Nádraží Běchovice – Běchovice – VÚ Běchovice1) – Běchovice – Újezd nad Lesy – Sudějovická – Rohožnická. Zatímco nácestné zastávky odpovídají svým ekvivalentům i v současnosti, pozornost může budit netradiční název východního koncového bodu, kterým skutečně byla současná zastávka Rohožnická. Nové autobusové obratiště Sídliště Rohožník, kam se linka 250 vzápětí prodloužila, je v provozu teprve od 11. června 1986.


Nový nízkopodlažní SOR NB 18 č. 6795 míří k zastávce Běchovice (8. 11. 2013)

Od 8. února 1989 je nakrátko zvýšen podíl spojů, zajíždějících k Výzkumným ústavům Běchovice, hned s další trvalou změnou je však obsluha tohoto obratiště linkou 250 zcela zrušena. K 23. listopadu 1990 jsou k užívání předány hned dvě významné stavby dopravní infrastruktury, ovlivňující východní část Prahy, kromě nové tramvajové trati Ohrada – Palmovka, která propojila dva nepříliš vzdálené, ale nepříznivým reliéfem krajiny přesto dosud oddělené paprsky tramvajové sítě, je též zprovozněn nový úsek metra II.B Florenc – Českomoravská, jehož součástí je také nový přestupní terminál Palmovka, kde je nově ukončeno mnoho autobusových linek městské i příměstské dopravy. Jednou z nich je též linka 250, která je ke stejnému termínu prodloužena do trasy Palmovka – Balabenka – Spojovací – … – Sídliště Rohožník.


Trasou, tvořenou zejména úseky s minimem zastávek, linka přímo vybízí k vypravení linkových vozů (21. 7. 2008)

I v následující úpravě trasování linky lze s úspěchem hledat příčinnou souvislost s dalším prodlužováním pražského metra. Počátkem listopadu 1998 je po mnoha letech zdlouhavé výstavby uveden do provozu zatím poslední úsek trasy B, IV.B Českomoravská – Černý Most, k jehož koncové stanici je do nově vzniklého terminálu zkrácena či odkloněna drtivá většina městských autobusových linek z širokého okolí. Ani linka 250 není samozřejmě výjimkou, a od 9. listopadu 1998 ve své nové trase Černý Most – Nádraží Běchovice – … – Sídliště Rohožník, na které využívá čerstvě zprůjezdněné části vnějšího pražského silničního okruhu, nabízí ve spolupráci s návaznou podzemní dráhou svým stálým cestujícím výrazně rychlejší spojení do centra města, které je zahlcenými radiálními tahy poznamenáno ve znatelně nižší míře.


V zastávce Zbyslavská nedlouho před svým vyřazením zastavila Karosa B 941 č. 6188 (4. 7. 2011)

Zatím poslední trvalou změnou, kterou, společně s linkou 240, představovalo převedení z části Pražského okruhu do souběžné Chlumecké ulice, těsně přiléhající k objektům rozsáhlého areálu nákupní zóny na Černém Mostě, linka prošla 30. srpna 2008. Od tohoto dne je tak vedena v celodenním a celotýdenním provozu současné trase Černý Most – Obchodní centrum Černý Most – Nádraží Běchovice – Běchovice – Újezd nad Lesy – Sudějovická – Rohožnická – Sídliště Rohožník. Zatímco z hlediska jejího směrového vedení k žádným dalším úpravám nedocházelo, zejména v posledních letech je stále zřetelnější trend postupného prodlužování intervalů a naopak upřednostňování částečně souběžné příměstské železnice, které linka 250 v určitých vztazích konkuruje. Zejména určité varianty organizace provozu veřejné dopravy v dané oblasti, které měly vstoupit v platnost se spuštěním tzv. metropolitní sítě PID k 1. září 2012, dokonce počítaly s úplným zastavením provozu této linky ve všech mimošpičkových obdobích bez jakékoli odpovídající náhrady, prozatím se však místní samosprávě těmto kontroverzním plánům naštěstí podařilo zamezit.


Dlouhého trvání neměl ani provoz pronajatých nízkopodlažních autobusů SOR BN 12 (21. 7. 2008)

Přestože těsně po svém zřízení se na linku vypravuje státní podnik ČSAD, hned od 1. března 1980 kompletně přebírá provoz pražský Dopravní podnik, který je s její obsluhou neodmyslitelně spjat až do současnosti. Výjimku tvoří pouze krátké období během divoké liberalizace zkraje devadesátých let, kdy se zde 17. října 1992 ve smíšeném provozu objevují autobusy soukromého dopravce Fedos a odděleného státního podniku ČSAD Klíčov, k 1. březnu 1993 však s oběma dopravci Dopravní podnik pro zoufale nízkou kvalitu plošně vypovídá všechny smlouvy a nadále provoz zajišťuje vlastními silami. Nezajímavá není ani otázka vypravovaných druhů vozidel, nedlouho po svém zřízení je od 31. srpna 1981 provoz zajištěn kloubovými Ikarusy, které se na lince drží až do 29. srpna 1992. Podruhé se článkové autobusy provozu ujímají 1. září 2004, již 10. listopadu 2005 jsou však opět vystřídány standardními vozy, údajně pro nedostatek velkokapacitních vozidel, která musela být převedena na posílenou linku 136. Potřetí, a snad tentokrát nastálo, se na linku vydávají kloubové autobusy dne 30. dubna 2010, které se s výjimkou večerního a víkendového provozu na lince drží dodnes.


Dva kloubové autobusy zároveň se pokouší obsloužit nácestnou zastávku Nádraží Běchovice (25. 6. 2010)

1) – k Výzkumným ústavům Běchovice však zajížděl v každém směru pouze jeden spoj, a to jen během pracovních dnů