www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245 250  255  257

Příměstské

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 390  391  396  397  398

Mimoměstské

401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 451 454 455 456 457 458 461 462 463 465 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 484 488 489 490 491 492  494  495

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 566 567 569 570 571 575

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 199 204 205 206 214 216 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 246 247 248 249 251 252 253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 291 292 293 294  295  296  297

Linka 148

Nedávno oživená linka 148 si zasluhuje pozornost z několika důvodů, mezi něž patří zejména fakt, že se jednalo o jeden z posledních přežívajících reliktů překryvné sítě autobusových linek, neboť z centra města ji vyhnala až devadesátá léta. Ve svých posledních podobách však plnila funkci pouhého radiálního napaječe metra a nejbližších tramvajových spojů, čímž zůstávala atraktivní jen pro své nejbližší okolí. Naopak její aktuální provozní verze vznikla pouhým přeznačením jiného, taktéž výhradně lokálního, autobusového spoje.


Karosa B 732 č. 5889 v nácestné zastávce Pražského povstání (4. 1. 2011)

Do pražských ulic číslo 148 přivedl postupný útlum trolejbusové sítě. Součástí postupného rušení tohoto druhu dopravy bylo též ukončení provozu na trati na Pankrác, kterou obsluhovaly linky 55 a 61. Hned druhý den po zrušení této tratě, 9. ledna 1967, vyjíždí náhradní autobusová linka 138, jezdící po trase Václavské náměstí – Štěpánská – Větrov – Botanická zahrada – Výtoň – Podolská vodárna – Klikovka – Pankác, Děkanka, jejíž trasa je zcela shodná, jako původní linka 61. Současně se též zřídila nová linka 138, nahrazující souběžný trolejbus 55. První menší úprava trasy proběhla již 17. října 1968, kdy začala na Pankráci zajíždět až na dnešní náměstí Hrdinů1).


Raritní Citybus č. 3004 před novými kancelářskými budovami u stadionu Děkanka (foto: Jan Kodrla, 29. 4. 2011)

Linkové vedení v celém širší okolí Prahy 4 ovlivnilo uvedení do provozu prvního úseku metra I.C Kačerov – Sokolovská, ke kterému došlo v dopoledních hodinách 9. května 1974. Součástí změn, proběhnuvších hned následující den, 10. května 1974 bylo též výrazné zkrácení linky 148, která zcela opustila centrum města a obyvatele Pankráce dovezla pouze na nábřeží Vltavy do dnešního obratiště Podolská vodárna, naopak na svém pankráckém konci jako historicky vůbec první spoj veřejné hromadné dopravy nově zajela až do místní části Klaudiánka2).


Karosa B 931 č. 7349 v blokovém autobusovo-tramvajovém obratišti Podolská vodárna (13. 5. 2010)

Zpět k centru města se přibližuje 6. září 1982, od kdy je ze své dosavadní konečné v Podolí prodloužena přes zastávky Větrov a Náměstí Míru až do Vršovic, kde je ukončena polookružním jednosměrným objezdem zastávek Bělocerkevská a Kodaňská. Další drobné úpravy trasy linka dostála k 1. srpnu 1984, kdy, vzhledem ke zprovoznění nové uliční sítě v oblasti Podolí a Pankráce, může opustit oblast Klaudiánky a je odkloněna k nově vybudované smyčce Československá televize3).


Autobus v zastávce Kavčí hory, ještě před vybudováním nového bytového domu v prostoru bývalé smyčky (19. 7. 2008)

Dne 11. července 1987 vlaky metra linky A poprvé dojely až do stanice Strašnická, umístěné výstižně ve Strašnicích. Tato fráze je do jisté míry nepřesná, ve skutečnosti prostorem budoucí stanice projížděly už dříve během režijních nájezdů z/do depa v Hostivaři, a o dodatečném vestavění dalších stanic bylo rozhodnuto až později, ale až k tomuto datu se stanice uvedla do provozu. Neodmyslitelným průvodním jevem každého prodloužení metra jsou rozsáhlé změny návazné povrchové dopravy v jejím širším okolí, kdy je mnoho linek přesměrováno, prodlouženo, zkráceno, či naopak zrušeno. Mezi ty zkrácené se řadí i námi sledovaná linka 148, která od 12. července 1987 ve směru z Podolí dojede pouze na Náměstí Míru.


Kačerovská Karosa B 731 č. 7226 ve výstupní zastávce Budějovická (26. 10. 2007)

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci města, provázející městskou kasu celá devadesátá léta, byla dne 22. prosince 1992 radou zastupitelstva hl. m. Prahy schválena úsporná varianta projektu organizace MHD, nesoucí se zejména v duchu omezování vzájemných souběhů různých druhů dopravy a rušení méně významných přímých spojení. Přestože takto schválená varianta nakonec nedošla své plné realizace, navržená opatření byla částečně uskutečněna k 27. únoru 1993, čímž jsou míněny zejména ty úpravy, výrazně omezující autobusový provoz v centrální části města. Ve skutečnosti se pak úspory projevily jednak úplným zrušením vybraných autobusových linek (např. 125, 235, 272), ale též zkrácením některých dalších spojů, což zahrnuje též linku 148. Od tohoto data je tak v provozu pouze v trase Podolská vodárna – Pražského povstání – Kavčí hory.


Poslední vršovická B 732, č. 5879, ve svých nejlepších letech, nedaleko zastávky Děkanka (30. 7. 2007)

Linkové vedení v oblasti Podolí, Pankráce a Krče ale ani po této úpravě nelze označit za příliš stabilní. Přestože je již od roku 1974 patrná snaha zcela vymístit lokální povrchovou hromadnou dopravu z této lokality a přenechat plošnou obsluhu výhradně nově vybudovanému metru, stále do této doby přežívala autobusová linka 134, v posledních letech provozovaná v trase Podolská vodárna – Pražského povstání – Pankrác – Zelená liška – Budějovická – … – Tempo. Závěrem devadesátých let, dne 30. srpna 1997, však padla za oběť dalším úsporným opatřením a k tomuto dni byla trvale zrušena. Pouze částečně došlo k jejímu nahrazení prodloužením vybraných spojů linky 148 do trasy Podolská vodárna – … – Kavčí hory – Krčský hřbitov – Budějovická.


Čerstvě opravená Karosa B 931 č. 7447 v zastávce Klikovka (2. 9. 2011)

V této stálé trase zůstávala bez výraznějších změn následujících 15 let. Razantnější omezení provozu nastalo až s příchodem tzv. nové metropolitní sítě od 1. září 20124), kdy o svou nejnovější část trasy, Kavčí hory – Budějovická, bez náhrady přišla, a všechny její spoje byly opět ukončeny na Kavčích horách. Ani v takto zredukované podobě však dlouho nevydržela – osudným se ji stalo druhé kolo celoplošných změn, prezentované jako doladění metropolitní sítě, a tak 28. června 2013 vyrazila do ulic naposledy. Dočkala se však své plnohodnotné náhrady, neboť prakticky celou její dosavadní trasu nově obsluhuje prodloužená linka 121, a místní cestující tak, jako jedni z mála, nemusí na svých každodenních cestách pocítit téměř žádné zhoršení.


Poklidný letní podvečer před budovou České televize na Kavčích horách (15. 9. 2011)

Od 15. října 2016 se ulice hlavního města s autobusy, nesoucími číslo 148, setkávají znovu. Ke zmíněnému termínu dochází k přečíslování dosud provozované linky 291 na tehdy nepoužité číselné označení, za což je odpovědná snaha organizátora o celkové uvolnění číselného intervalu 271 – 299. Od tohoto data je tak linka 148 vedena v režimu celotýdenního provozu, omezeného pouze na denního období, a to v polookružní trase I. P. Pavlova – Větrov – Karlovo náměstí – Větrov – Kateřinská – I. P. Pavlova. K žádné další trvalé změně trasy od tohoto termínu nedošlo, výše uvedená trasa linky je tak prozatím trasou aktuální.


Blokové obratiště Podolská vodárna umožňuje taktéž obracení tramvajových souprav (2. 9. 2011)

1) – v současnosti je náměstí Hrdinů přeťato Severojižní magistrálou, otáčení prostředků veřejné hromadné dopravy je zde nyní nemožné
2) – ukončena blokovým objezdem dnešních ulic Na Klaudiánce, Lopatecká, Na Lysině a Doudova
3) – dnešní zastávka Kavčí hory
4) – během prázdninového provozu došlo k jejímu "dočasnému" zkrácení na Kavčí hory, naposledy na Budějovickou tedy jezdila již 29. června 2012