www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 167

Městská autobusová linka 167 je zářným reprezentantem nepočetné skupiny stabilních spojů, které od svého zřízení zajišťují obsluhu jednoho základního přepravního vztahu, který v běhu času doznává pouze dílčích úprav, často navázaný na urbanistický vývoj dané lokality. Po celou dobu své existence slouží Pražanům v oblasti Motola, Košíř a Smíchova, na základě současných zpráv ale nelze vyloučit, že se v brzké době v rámci dalšího kola celoplošných změn dostane do vzdálených končin, dosud linkou 167 nenavštívených.


Rekonstrukce Weberovy ulice zavedla linku 167 na odklonovou trasu, vedoucí přes Brdlíkovu ul. (26. 7. 2011)

Dne 3. ledna 1971 zřizuje pražský Dopravní podnik novou autobusovou linku č. 167, která v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu obsluhuje trasu Motol – Pod Motolskou nemocnicí – Nemocnice Motol1). Kromě obsluhy jižního vstupu do rozlehlého areálu motolské nemocnice, k jehož těsné blízkosti trasa nové linky vede, měla též určitý význam pro vilovou zástavbu, nacházející se nedaleko rybníka Motol, která zůstávala dosud závislá výhradně na pěší docházce k tramvajové trati na Plzeňské třídě. Již k 29. srpnu 1971 je však přesměrována do trasy Kotlářka – Pod Motolskou nemocnicí – Nemocnice Motol1), čímž zcela opouští původní koncový bod tramvajové tratě a nadále vyjíždí ze vznikajícího přestupního terminálu mezi tramvajovými a autobusovými linkami, jehož zlatá léta teprve nastanou.


Řepská Karosa B 732 č. 5769 nedaleko nácestné zastávky Zahradníčkova (1. 6. 2010)

V dosud blíže neupřesněném termínu, během roku 1973, dochází v důsledku pokračující výstavby nového sídliště Homolka, respektive pro zajištění jeho obsluhy hromadnou dopravou, k další úpravě autobusové linky 167, která je nadále provozována v trase Kotlářka – Sídliště Homolka – Nemocnice Motol1) – Pod Homolkou2). Od 23. února 1976 je v rámci dalšího osidlování jmenovaného sídliště provedena jiná změna, spočívající v přetvoření linky 167 do linky polookružního charakteru s trasou Kotlářka – Pod Motolskou nemocnicí – Nemocnice Motol1) – Sídliště Homolka – Kotlářka, tento okruh ovšem pojíždí pouze v uvedeném směru.


V nástupní zastávce Nemocnice na Homolce je zachycen kloubový SOR NB 18 č. 6662 (29. 1. 2014)

V souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí Plzeňské třídy, jejíž negativním průvodním efektem též bylo přerušení provozu tramvají, je v rozmezí od 5. září 1977 až do 8. listopadu 1979 prodloužena z Kotlářky přes zastávky Zámečnice3), Kavalírka, U Zvonu a Bertramka až na smíchovskou křižovatku Anděl, zároveň však v oblasti sídliště Homolka ztrácí svůj polookružní charakter, a trvale je ukončena v zastávce Kudrnova4). Kromě přímého spojení sídliště Homolka s významným přestupním uzlem, nacházejícím se nedaleko centra města, zajistila, společně s taktéž prodlouženými linkami 164 a 179, náhradní dopravu v celém vyloučeném úseku. Přestože v této podobě existovala více než dva roky, stále se jednalo pouze o dočasnou změnu trasy, a tak se s dokončením rekonstrukce a návratem pravidelného tramvajového provozu opět na svou původní konečnou do autobusového terminálu Kotlářka zkrátila.


Terminál Na Knížecí právě opouští nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3592 (7. 12. 2010)

Trasování linky 167 následně ovlivnil až další rozvoj systému pražské podzemní dráhy, a společně se zprovozněním úseku I.B Smíchovské nádraží – Sokolovská je od 3. listopadu 1985 prodloužena na obou svých koncových úsecích, čímž se dostává do trasy Moskevská – Klamovka – Kotlářka – Sídliště Homolka – Nemocnice Motol1) – Kukulova5) – Šafránecká. Je vhodné podotknout, že až do plošného přejmenování stanic metra s ideologicky zabarvenými názvy, které proběhlo roku 1990, se pod názvem Moskevská skrýval jak nově vybudovaný terminál městské i dálkové autobusové dopravy, dnes známý jako Na Knížecí, tak i zastávky městské hromadné dopravy, nalézající se nedaleko smíchovské křižovatky U Anděla. Linky, směřující z Moskevské dále po Plzeňské třídě na Košíře (123, 130, 132, 167, 191, 217) však obsluhovaly tento přestupní uzel stylem, kdy z počáteční zastávky v terminálu ještě zastavily v nácestných zastávkách v ulici Stroupežnického, čímž se tak během své jízdy objevily na obou dvou jmenovaných místech.


Dosluhující Karosa B 732 č. 5292, zachycená v nácestné zastávce Sídliště Homolka (10. 4. 2008)

Dosud poslední úprava, která ovlivnila trasování linky 167, vstupuje v účinnost 16. ledna 1993. Dalším prodloužením na motolském konci své trasy se dostává do své současné podoby, Na Knížecí – Anděl – Klamovka – Kotlářka – Sídliště Homolka – Nemocnice Motol1) – Dětská nemocnice4) – Nemocnice na Homolce. Veškeré další úpravy, kterými dosud linka prošla, byly bez výjimek téměř nepatrného charakteru, a obvykle spočívaly pouze ve zřizování zastávek (Zahradníčkova) či v jejich přemisťování, přejmenovávání, případně změnám režimu jejich obsluhy (Klamovka, Kavalírka, Košířské náměstí). Organizátor systému Pražské integrované dopravy však veřejně deklaroval záměr v brzké budoucnosti sloučit linku 167 s jiným autobusovým spojem, nyní ukončeným v nedalekém obratišti Smíchovské nádraží, výsledná forma a provozní parametry nové autobusové linky, která by tímto procesem měla vzniknout, je však zatím stále neznámá, a nelze vyloučit, že by právě pro linku 167 mohla vyústit v její zánik.


Těsně před smíchovskou křižovatkou Anděl se nachází řepský Citybus č. 3345 (8. 6. 2009)

Provoz linky 167 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Po většinu dobu provozu se na linku plánovaně vypravovoaly autobusy standardní délky, od 1. září 2012 se však na všech spojích linky, provozovaných ve všech provozních obdobích, objevují kloubové autobusy.


Do Kukulovy ulice právě vyjíždí kloubová Karosa B 941 č. 6205 linky 197 (14. 9. 2012)

1) – odpovídá přibližně současné zastávce Kudrnova
2) – jednosměrný objezd dnešními ulicemi Podhorská, Pod Homolkou a Kudrnova
3) – přibližně v poloze pozdější (a dnes rovněž zrušené) zastávky Košířské náměstí
4) – zastávka, umístěná v ul. Pod Homolkou (nezaměňovat se současnou zastávkou Kudrnova)
5) – pozdější zastávka Dětská nemocnice, resp. Nemocnice Motol