www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 114

Pražská autobusová linka veřejné dopravy č. 114, jejíž kořeny sahají až hluboko do prvorepublikových let, se po celou dobu své existence držela směru, vytyčeného svoji prvotní trasou, která se v běhu času upravovala pouze zkracováním či prodlužování na obou svých koncích. Teprve změny autobusové sítě z posledních let měly za následek postupné převádění její přepravní zátěže na další, částečně souběžné linky, které pak nevyhnutelně vyústilo až v úplné zastavení jejího provozu.


Pozdní březnové odpoledne v zastávce Kunratická škola s Karosou B 731 č. 7203 linky 114 (7. 3. 2008)

Obyvatelé dříve samostatné obce Kunratice mohli dlouhá léta těžit z poměrně výhodné polohy jejich domovské vsi, která se nacházela v těsné blízkosti letité tranzitní silnice, spojující Prahu s Benešovem, případně dalšími jižně ležícími sídly. Již v roce 1892 je doložen pravidelný provoz koněspřežné linky Praha – Jesenice, tato poměrně významná komunikace se jako jedna z prvních, k 2. březnu 1920, dočkává náhrady moderní autobusovou dopravou. V pozdějších letech lze na této regionální lince, označované postupně čísly 624 a 702, sledovat dvě různé varianty spojů, které spojují pražské Vršovice s Jesenicí (linka 702) nebo Kamenicí (linka 702a). Jejich další vývoj však ve vztahu k obsluze Kunratic není příliš relevantní, neboť jsou velmi brzy doplněny novou linkou Elektrických podniků, která tento vztah z valné většiny přebírá.


Od Kunratic sjíždí směrem ke Krči a konečné Kačerov nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3668 (1. 4. 2012)

Mezníkem se stává 4. říjen 1925, kdy pod křídly již zmíněného městského dopravce vyjíždí nová autobusová linka B, spojující Pankrác s kunratickou křižovatkou U tří svatých. V nejbližších následujících letech je na stejné lince zřízena větev do Libuše, pod samostatné označení se však kunratické spoje dostávají až 3. května 1935, kdy se v trase Kačerov – Masarykovy domovy1) – Zelená louka – Zelené domky – Kunratice, Husovo náměstí2) v celodenním a celotýdenním provozu zavádí linka U, která je tvořena právě spoji, vyčleněnými z původní linky B. Idylku období První republiky však zanedlouho narušuje okupace a válečná léta, která se po obratu na východní frontě do provozu pražské hromadné dopravy promítají četnými úspornými opatřeními. V jejich rámci je tak od 1. dubna 1942 linka zkrácena pouze k bývalému úřadu potravní daně na Zelené domky, od 15. listopadu 1942 je zrušen nedělní provoz.


Krátkou kapitolu provozu linky 114 představuje její vedení po Kunratické spojce na Chodov (25. 8. 2009)

Vrchol redukcí na lince U představuje až úplné přerušení provozu, k němuž, nejen na linkách B a U, dochází 5. června 1944, a pouze v krátkém počátečním úseku mezi Kačerovem a Masarykovými domovy je náhradní doprava v omezeném rozsahu zajištěna linkou P. Krátce po konci války je částečně obnoven provoz linky U, která se 22. května 1945 během všedních dnů vrací na trasu mezi Kačerovem a Zelenými domky, od 30. září 1946 opět dojíždí až na náměstí v Kunraticích a teprve k 6. říjnu 1946 se zde opět objevují i nedělní spoje. Oproti předválečné trase, kdy při jízdě ze Zelených domků do Kunratic užívala dnešní ulice K Zeleným domkům, je nyní přesměrována přes křižovatku U tří svatých, odkud dále k centru obce pokračuje ulicí K Libuši.


Kvůli rekonstrukci většiny kunratických místních komunikací byla linka 114 vedena nezvyklými místy (6. 5. 2005)

Kunratice však nejsou tvořeny jen klasickými vesnickými domky, prvorepublikovou vilovou zástavbou nebo charakteristickými jahodovými poli. Jeden z nejznámějších současných pražských rybníků je bezesporu Šeberák, přičemž koupaliště, které se u něj dosud nachází, představovalo častý cíl výletů mnoha Pražanů. Ti již od 8. června 1947 mohli použít autobusovou linku U, jejíž spoje se o letních nedělích za příznivého počasí prodlužovaly z kunratického náměstí až ke konečné Šeberák. Počet a rozsah prodlužovaných spojů není v následujících letech zcela zdokumentována, jistotou zůstává, že plnohodnotný provoz všech spojů ve všech provozních obdobích až k Šeberáku přináší až první polovina 70. let 20. století, a v předcházejících letech si tento koncový úsek stále zachovával spíše rekreační charakter.


Těsně po značném zkrácení linky se na jejím provozu nezvykle podílela též provozovna Vršovice (4. 3. 2013)

Při příležitosti plošného přeznačení městských autobusových linek, které proběhlo k 31. prosinci 1951, obdržela dosavadní linka U nové číslené označení 114 za současného zachování stávající trasy. Primárně se autobusové linky podle nového systému označovaly tak, aby jim přidělené číslo bylo co nejpodobnější označení návazné tramvajové linky, kterou bylo možné pokračovat na své cestě směrem k centru města, přičemž právě v případě obou spojů, vyjíždějících z konečné Kačerov, bylo toto pravidlo ctěno doslova učebnicově – od tramvajových linek č. 13 a 14 zde nyní dále odjížděly autobusové linky 113 a 114. Přestože však k žádné změně vedení linky k tomuto termínu nedochází, následující změna, která její trasování ovlivňuje o bezmála dvacet let později, má znovu s těmito tramvajovými spoji těsnou souvislost.


Karosa B 832 č. 5636, zachycená na kunratickém Náměstí prezidenta Masaryka (31. 3. 2008)

Dlouhodobou úpravu trasy, která však po celé své trvání stále měla charakter dočasné změny, vyvolalo ukončení provozu na tramvajové trati z Budějovického náměstí na Kačerov, ke kterému dochází 19. října 1970. Náhradní obsluha tohoto úseku však není řešena zavedením zvláštního spoje náhradní autobusové dopravy, místo ní jsou na souběžné komunikace výlukově převedeny trvalé autobusové linky, dosud jedoucí přes původní obratiště Kačerov, mezi něž například spadá i námi sledovaná linka 114. Ta je tak odkloněna do trasy Ryšánka – Budějovické náměstí – V podzámčí3) – … – Šeberák. Po zprovoznění první trasy pražského metra (I.C Sokolovská – Kačerov) je dne 9. května 1974 dlouhodobá výluka ukončena a dočasně odkloněné autobusové linky jsou navráceny do své původní podoby, případně ukončeny v novém přestupním terminálu Kačerov, kde se nově obrací také linka 114. Ke stanici metra Budějovická je v obdobné trase všemi spoji prodloužena ještě mezi 18. květnem 1981 a 1. říjnem 1982, tentokrát se však, přes relativně krátkou dobu platnosti tohoto opatření, jedná o úpravu trvalou.


Ojedinělé výjezdy kloubových autobusů zachycuje snímek osamělého vozu 6516 v obratišti Šeberák (21. 12. 2010)

Další změna, mající vliv na vedení linky 114, proběhla opět s výrazným časovým odstupem, dochází k ní až po dalších 25 letech. Od 9. prosince 2007 je Kunraticím nabídnuto též alternativní spojení, kdy pro cestu do centra města nově nezůstávají odkázáni pouze na jízdu po Vídeňské ulici, která bývá, zejména ve špičkových hodinách, často přetěžována intenzivní individuální dopravou, ale s použitím prodloužené linky 114, jejíž vybrané spoje se vydávají na trasu Kačerov – … – Šeberák – Na Proutcích – Volha – Chodov, lze za srovnatelný čas dojet po podstatně volnějších komunikacích ke stanici metra Chodov, kde se kromě kapacitnějšího dopravního prostředku nachází též rozlehlé obchodní centrum. O tento úsek však linka 114 záhy přichází, k 1. září 2009 je opět zkrácena pouze do trasy Kačerov – Nemocnice Krč – IKEM – Zelené domky – U Tří svatých – Kunratice – Šeberák a obsluhu relace Kunratice – Chodov krátkodobě přebírá přesměrovaná linka 197.


Karosu B 732 č. 5889 dělí od konečné zastávky Kačerov už jen závěrečné stoupání (18. 7. 2010)

1. září 2012 postihlo autobusové linky v celém hlavním městě spuštění nové, tzv. metropolitní sítě PID. Hlavní motivací celé reorganizace sítě městské hromadné dopravy bylo razantní snížení počtu linek, realizované nejčastěji začleňováním kratších spojů do delších souběžných linek. Trnem v oku se organizátorovi systému integrované dopravy stal "souběh" linek 114 a 193, přičemž z jejich vzájemného souboje vyšla námi sledovaná linka 114 jako poražená, a od zmíněného data je nadále provozována v současné polookružní trase Kačerov – Nemocnice Krč – IKEM – Ústavy akademie věd – V Lískách – IKEM – Nemocnice Krč – Kačerov. Zároveň je výrazně omezen jak rozsah provozu (nadále vyráží pouze během pracovních dnů), tak počet spojů, na lince vedených, které byly v nedávné době, v souvislosti s nasazením článkových autobusů na linku 193, znovu seškrtány.


Karosa Citybus č. 3004, výjimečně vypravený o víkendu, zachycený těsně před zastávkou U Tří svatých (17. 7. 2011)

Od 15. října 2016 se období působnosti linky 114 zužuje výhradně na přepravní špičky pracovních dnů, dopolední a večerní provoz je zcela zrušen. V takto okleštěné podobě linka přežívala až do 1. září 2017, kdy je linka 114 trvale zrušena a v relaci Ústavy Akademie věd – Kačerov nahrazena novými spoji zároveň prodloužené linky 138. Ta oproti lince 114 znovu nabízí i mimošpičkový provoz ve výrazně kratších intervalech, takto příznivé parametry jsou ale vykoupeny nasazením midibusů, které tuto relaci nově obsluhují na dvou souběžných linkách, 138 a 203.


V devadesátých letech se během letních prázdnin objevovaly kloubové vozy na lince 114 pravidelně (foto: Roman Vanka)

Linka 114 zůstává po celou svou aktivní historii neodmyslitelně spojena s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho prvorepublikovými předchůdci, přičemž není doložena žádná výpomoc místními provozovnami ČSAD, ani krátkodobé provozování soukromými smluvními dopravci, známými z devadesátých let. Vypravována byla zejména vozy standardní délky, sporadicky během 80. let a prakticky nepřetržitě v 90. letech jsou však doloženy případy plánovaného vypravování článkových vozů, a to zejména v období letních prázdnin, kdy pomáhaly lépe zvládat nárazové přetěžování spojů návštěvníky koupaliště Šeberák. Naposledy se však kloubové autobusy v letním období objevily roku 2000, veškeré následující případy výjezdů kapacitnějších vozidel až do roku 2016 měly bez výjimek charakter sporadických výjezdů, obvykle jen jako záložních vozidel. V posledním provozním období linky se, zejména v ranní špičce, na lince objevovaly kloubové autobusy, zajišťovaly však jen velmi omezený počet spojů.


Kačerovská Karosa B 951 E č. 4071 míří Vídeňskou ulicí k zastávce Nemocnice Krč (18. 8. 2011)

1) – zastávka před současnou Thomayerovou nemocnicí
2) – dnešní Náměstí prezidenta Masaryka v Kunraticích
3) – nyní již zrušená zastávka, nacházející se přibližně v místech křižovatky Vídeňské ulice a Jižní spojky