www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 231

Přestože je pražská autobusová linka veřejné dopravy č. 231 ve významné části své trasy vedena jako jediná, rozhodně ji nelze přisuzovat vyšší význam, než který si ve skutečnosti zaslouží. Ve své současné podobě, která se však od té, v níž poprvé koncem 70. let vyrazila, odlišuje pouze minimálně. Vždy totiž spojovala vilovou čtvrť Dívčí Hrady, ležící na severozápadním úbočí návrší Děvín, s nejbližším terminálem hromadné dopravy, dnes nesoucím název Na Knížecí, kde lze uskutečnit přestup na další spoje, jedoucí dále k centru města.


Na odstavnou plochu terminálu Na Knížecí právě odbočuje řepská Karosa B 931 č. 7318 (8. 5. 2006)

Jmenovaná oblast se určité obsluhy prostředky hromadné dopravy dočkala již před zřízením linky 231. Skrze celou vilovou čtvrť prochází železniční trať Praha–Smíchov – Hostivice, na které se nacházela zastávka Praha–Konvářka, zrušená až roku 1989 jakožto vedlejší efekt snahy o zvýšení kapacity dráhy v tomto úseku, a přestože je na ní nyní dosahováno výrazně vyšší četnosti osobních vlaků, celými Dívčími hrady pouze bez zastavení projíždí. Tradicí je též provoz na tramvajové trati do Radlic, zahájený v březnu 1913, k níž také bylo možné relativně pohodlně dojít. Naopak do oblasti Konvářky lze dorazit až od 30. srpna 1976 nově zřízenou autobusovou linkou č. 211 (Ženské domovy – Křížová – Lihovar), která tak napomáhá obsloužit i jihovýchodní cíp řešené oblasti.


Ulicí Na Konvářce právě stoupá Karosa B 731 č. 7253, obsluhující šejdrové pořadí linky 231 (21. 10. 2011)

Přímo do nitra vilové čtvrti je ale městská doprava dovedena až 26. března 1979, kdy v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu vyráží nová autobusová linka č. 231, obsluhující trasu Ženské domovy – Křížová – Úřad důchodového zabezpečení1) – Konvářka – Dívčí hrady – Kesnerka – Františka Kocourka2) – Křížová – Ženské domovy. Jak je z výčtu významných zastávek patrné, linka je polookružního charakteru, přičemž okruh je pojížděn pouze v uvedeném směru. Zřízení linky 231 zároveň umožnilo omezit provoz dříve jmenované, částečně souběžné linky 211, pouze na denní období pracovních dnů.


Oblast Dívčích hradů lze opustit klesající ulicí Pod Kesnerkou, stejně jako Citybus č. 3050 (21. 11. 2010)

Zmíněná trasa, v níž byla linka 231 zřízena, doznávala v průběhu následujících let pouze minimálních úprav, které se navíc vždy týkaly pouze jejího centrálního ukončení, způsob průjezdu Dívčími hrady zůstává v nezměněné podobě zachován dodnes. První z nich proběhla 8. listopadu 1979, kdy je, v souvislosti s dokončenou celkovou rekonstrukcí Plzeňské třídy a návratu tramvajového provozu na trať Anděl – Vozovna Motol, prodloužena až ke smíchovské křižovatce Anděl. Ani v tomto prostoru však nezůstává ukončena nijak dlouho, a společně s termínem zprovoznění úseku I.B (Smíchovské nádraží – Sokolovská), jehož součástí je též nový přestupní terminál Moskevská3) je k němu od 3. listopadu 1985 odkloněna, čímž se dostává do současné trasy, kterou lze s použitím dnešních názvů vytýčit zastávkami Na Knížecí – Křížová – Správa sociálního zabezpečení – Konvářka – Dívčí hrady – Kesnerka – Franty Kocourka – Křížová – Na Knížecí.


Začínající sněhová přeháňka na terminálu Na Knížecí s Karosou B 832 č. 5636 (7. 3. 2006)

Výčet trvalých změn vedení linky 231 ale ještě není u konce. Nelze vynechat krátkou kapitolu zkraje devadesátých let, kdy cestující nedovezla k terminálu Na Knížecí, nýbrž k jiné nedaleké stanici metra, která zůstávala dlouhodobě denní povrchovou dopravou opomíjena. Od 3. ledna 1991 téměř celou svou trasu opouští, a je převedena do výrazně kratší podoby Radlická – Dívčí hrady, kdy je vedena nejkratší možnou cestou Kutvirtovou ulicí. Počínaje 19. únorem 1991 je prodloužena do trasy Na Knížecí – Křížová – Laurová – Radlická – Dívčí hrady, úsek mezi zastávkami Na Knížecí a Radlická obsluhuje pouze v dopoledních sedlech pracovních dnů. Počínaje 29. březnem 1991 se však natrvalo vrací do své dřívější a zároveň současné podoby, tvořené trasou Na Knížecí – Křížová – Správa sociálního zabezpečení – Konvářka – Dívčí hrady – Kesnerka – Franty Kocourka – Křížová – Na Knížecí.


Fiktivní konečnou zastávku Dívčí hrady opouští kačerovská Karosa B 931 č. 7358 (31. 3. 2009)

Téměř celá trasa linky 231, pomineme-li její počáteční a koncový úsek, který je tvořen exponovanou Radlickou ulicí, představuje pro fotografy autobusů hromadné dopravy nezvykle přívětivou lokalitu. Konfigurace sítě místních komunikací, kvůli kterým se projíždějící autobusy na krátké vzdálenosti postupně otáčí na všechny světové strany, umožňuje pořídit dobře nasvícené záběry prakticky v kteroukoli denní dobu, zároveň zde není nouze o vyhledání hned několika fotogenických míst se zajímavým pozadím, tvořeným nezvyklou vilovou zástavbou či zalesněnými úbočími. Oblastí Dívčích hradů v nedávné minulosti (v průběhu roku 2008) též během výstavby prodloužení tramvajové trati do Radlic dlouhodobě projížděly odkloněné autobusové linky X-6 a 508, které se v této lokalitě také stávaly častými cíli dokumentace.


Zalesněná část ulice Pod Kesnerkou vypadá v jarním a letním období naprosto odlišně (11. 5. 2010)

Provoz linky 231 je po většinu dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců, jedinou výjimku představuje krátké období mezi 14. březnem 1992 a 1. říjnem 1992, kdy ji naopak výhradně obsluhovaly autobusy místních poboček dřívějšího státního podniku ČSAD, které sem byly vypravovány jednak kmenově, tak i jako přejezdy z nedaleké linky 104. Stejně tak byla ve všech variantách vypravována autobusy běžné délky, teprve od 7. dubna 2007 jsou však vybrané spoje vedeny jako garantovaně nízkopodlažní.


Terminál Na Knížecí s odstaveným autobusem č. 7327, připraveným na výjezd na linku 231 (31. 8. 2005)

1) – nyní zastávka Správa sociálního zabezpečení
2) – současný název Franty Kocourka
3) – roku 1990 přejmenován na Na Knížecí