www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 125
Podoba článku neodpovídá standardům tohoto webu, není proto přístupný z levé navigace a v nejbližší době bude upraven.

Po dlouhá léta legendární linka 125 se po takřka dvacetileté přestávce v říjnu 2010 opět vrátila do pražských ulic, a přestože se svou starší předchůdkyní nemá pranic společného, téměř ihned si mezi cestujícími získala oblibu a stala se natolik exponovanou, že již během prvního roku provozu musela být dvakrát posilována o další spoje.


SOR NB 12 č. 3577 na Litochlebském náměstí (5. 9. 2011)

Číslo 125 bylo v pražské autobusové síti poprvé použito již roku 1959 pro novou linku, nahrazující zrušený trolejbusový provoz na nejstarší trolejbusové trati Bořislavka - U Matěje. Nová linka 125 spojovala tuto část Hanspaulky s centrem města, konečná zastávka byla umístěna v Revoluční ulici. Během svého provozu procházela dílčími úpravami trasy, zejména se vzdávala spojů ve prospěch později zřízené souběžné autobusové linky 131, až v roce 1992 vyjela naposledy.


Vůz 3533 právě opouští terminál Smíchovské nádraží (18. 8. 2011)

V roce 2006 se linka 125 měla v oblasti Hanspaulky objevit znovu, neboť MČ Praha 6 požadovala zavedení autobusové dopravy do oblasti sídliště Baba. Zamýšlená trasa měla být v úseku Hradčanská - U Matěje shodná s již existující linkou 131, přičemž v zastávce U Matěje měla nové linka 125 odbočit nahoru směrem k sídlišti Baba, kde by bývala byla ukončena. Smělý plán se ale tehdy realizace nedočkal, a tak je sídliště Baba dodnes veřejnou dopravou neobsloužené.


Tehdy ještě výjimečný výjezd kloubového vozu na linku 125, zachycený v zastávce Modrá škola (4. 12. 2010)

Okolnosti vzniku současné linky 125 jsou vskutku kuriózní. Počátkem září 2010 byl do provozu uveden úsek Pražského okruhu mezi Barrandovem a dálniční křižovatkou u Jesenice. Poněkud násilnou cestou (na původní trasu ulicí K Barrandovu a Jižní spojkou byl dopravním značením zakázán vjezd nákladních automobilů, těžších než 12 tun) na něj byla převedena veškerá tranzitní kamionová doprava, což výrazně snížilo zatížení Jižní spojky mezi Spořilovem a Smíchovem. Nově získanou kapacitu se přímo nabízelo předat k využití veřejné dopravě, konkrétně pilotní "rychlíkové" lince, spojující Jižní Město téměř s centrem města.


Poslední metry před zastávkou Lihovar právě zdolává vůz 3540 (1. 5. 2012)

Přestože k prvotně zamýšlenému zřízení jízdních pruhů, vyhrazených výhradně pro autobusy MHD, nakonec nedošlo, je linka 125 po většinu provozních dnů spolehlivá a Jižní spojka, původně považovaná za rizikovou část trasy, nepředstavuje pro provoz této linky žádný zásadnější problém. Spojením Jižního Města s konečnou zastávkou Smíchovské nádraží se pro značnou část cestujících z této části Prahy výrazně zrychlila cesta do centra, proto je tato linka cestujícími stále oblíbenější. K termínu spuštění "metropolitní" sítě PID se linka z Jižního Města dále prodloužila přes Petrovice, Měcholupy a Hostivař ke stanici metra A Skalka, čímž nahradila linku 271.


Kačerovský citybus č. 3476 před zastávkou Horčičkova (29. 10. 2010)

Zatímco těsmě po svém zavedení mohly být na linku v běžném provozu vypravovány pouze autobusy typu SOR NB 12, přičemž ani při výměně vozu nesměly být vypraveny jiné, již koncem roku se na lince občas objevil krátký kačerovský Citybus, a vzhledem k narůstající poptávce se provozu linky v roce 2011 nastálo ujaly kloubové vozy. Mezi únorem a březnem 2011 se autobusy na této lince též účastnily pilotního projektu "Voňavé autobusy", kdy všechna řepská pořadí linky 125 provonělo slabé "sezónní" aroma, nicméně s dalším šířením vůni se do budoucna nepočítá.


Linka 125 výjimečně až v obratišti Olšanské hřbitovy (30. 9. 2012)