www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 152
Podoba článku neodpovídá standardům tohoto webu, není proto přístupný z levé navigace a v nejbližší době bude upraven.

Linka 152 patří k těm kratším v Praze a jejím hlavním úkolem je zajistit základní dopravní obslužnost nevelkému sídlišti Čimice, přičemž v části trasy posiluje další bohnické linky 144, 177 a 200. Linka, nesoucí číslo 152 se poprvé objevila v roce 1965 ve formě náhradní autobusové linky Vysočany – Klíčov – Letňany – Čakovice. Během svého života prošla jen menšími dílčími změnami (zřízení, resp. zrušení zastávky) a v roce 1967 je s ukončením dlouhodobé výluky na Proseku zrušena.


Stabilní noční vůz č. 6185 míří z terminálu Kobylisy směrem do Bohnic (14. 10. 2011)

V roce 1973 je linka 152 zavedena, téměř ve dnešní trase Ke Stírce – Čimice – Dolní Chabry. Později téhož roku je z Dolních Chaber prodloužena až do Čakovic, odkud je ale v roce 1975 zkrácena zpět do Dolních Chaber. Všechny další změny trasování jsou závislé na postupném prodlužování metra C, a tak byla linka 152 v roce 1984 prodloužena ke stanici Fučíkova a následně v roce 2004 zkrácena k novému terminálu Kobylisy.


Karosa B 741 č. 6135 u zastávky Podhajská pole (11. 7. 2011)

Kromě krátké výlukové etapy (která je ale někde brána jako trvalá trasa), kdy byla jako náhrada za vyloučenou tramvajovou trať prodloužena na konečnou Sídliště Ďáblice se její trasa od roku 2004 nezměnila. Za zmínku též stojí, že provoz kloubových autobusů na lince 152, který je v dnešních dobách rozhodně opodstatněný, byl zahájen až v roce 1995, do té doby byla linka 152 výhradně v režii vozů standardních.


Nízkopodlažní SOR NB 18 č. 6747 opouští obratiště Sídliště Čimice (17. 3. 2012)