www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 293

V současné době jedna z nejkontroverznějších městských linek Pražské integrované dopravy, 293, spojuje Jižní Město s Krčí, a to trasou, obsluhující několik poliklinik, nemocnic či domů s pečovatelskou službou. Ve všech svých úsecích je v souběhu s dalšími linkami, na kterých jsou též garantovány nízkopodlažní spoje, což zadává důvod k častým debatám o smysluplnosti této linky.


Krátký SOR č. 1244 na kruhovém objezdu u Chodova (17. 6. 2011)

Linka 293 zahájila provoz za poněkud zajímavých okolností - na konci února 2010 započala rekonstrukce ulice K Libuši přibližně v úseku od obratiště Šeberák ke křižovatce s Kunratickou spojkou. Tehdy tímto úsekem projížděly autobusové linky 165 a 197, které musely být přesměrovány na Kunratickou spojku, a zatímco linka 165 vybranými spoji nadále do Kunratic zajížděla, linka 197 je zcela míjela (což později vyústilo v trvalé přesměrování touto "výlukovou" trasou), v důsledku čehož Kunratice ztratily přímé spojení s Chodovem. Nedlouho po zahájeí výluky byla proto zřízena náhradní autobusová linka 705 v trase Chodov – Šeberák.


Nízkopodlažní minibus Karosa B 732 č. 1270 v zastávce Poliklinika Budějovice (28. 2. 2011)

Tato linka měla velmi krátký život, po necelých čtrnácti dnech ji nahradila nově zřízená 293 Háje – Šeberák, která po ukončení výluky v červnu 2010 plynule přešla do trvalého stavu – přestala objíždět Kunratice po Kunratické spojce, ale začala jimi přímo projíždět, neboť původní konečnou Šeberák vyměnila za polookružní trasu, ukončenou jednosměrným objezdem Zelené domky – Ústavy Akademie věd – IKEM – Zelené domky. od září 2010 jezdí dokonce ještě delší trasu, z IKEMU byla prodloužena lehce vymetací trasou přes Nemocnici Krč, Nádraží Krč a Ryšánku k Poliklinice Budějovická, přičemž tuto trasu si zatím zachovává.


Malý SOR č. 1244 s panoramatem Krče se právě přibližuje k zastávce Nemocnice Krč (18. 8. 2011)

Jelikož jde o minibusovou linku, jsou její zastávky voleny tak, aby ji mohlo využít pokud možno co nejméně cestujících, pro které existuje bezproblémové alternativní spojení. Zajímají-li nás konkrétní příklady, proč si neprojít popořadě celou trasu linky? Hned jako nástupní zastávka Poliklinika Budějovická je zvolena zastávka linek 148 a 193 směrem na Ryšánku, většina cestujících směrem k nemocnici Krč ale čeká na opačné straně ulice na linku 205. Hovoříme-li o zastávce Nemocnice Krč, v případě směru na Budějovickou je myšlena zastávka na staré krčské silnici, vedoucí těsně u okraje areálu nemocnice, avšak naprostá většina cestujících vyčkává na spoje na Vídeňské ulici. Aby se minibusy této linky nestávaly pravidelným cílem útoku davu studentů, všechny její spoje projíždí zastávku Volha, nacházející se nejblíže vysokoškolským kolejím. Zřejmě ze stejného důvodu se v jízdním řádu nevyskytuje zastávka Chodov, linka obsluhuje pouze nedalekou zastávku Petýrkova.


Velkokapacitní autobus Iveco Crossway LE č. 1324 nedaleko zastávky Volha (30. 3. 2011)

Naopak na zbývajícím úseku trasy na Háje jsou zastávky voleny v klasických zastávkách dalších linek – v době zahájení provozu linky 293 ještě neexistovala linka 125, a tak byly tyto, byť minibusové, nové spoje linky 293 vítanou posilou na Hviezdoslavově ulici, neboť spolu s linkou 165 utvářely přijatelný mimošpičkový patnáctiminutový interval. Je ovšem nutné podotknout, že zmiňovaný úsek trasy (Petýrkova – Háje) je financován městskou částí Praha 11.


Kloubový vůz č. 1059 u zastávky Nádraží Krč (29. 4. 2012)

Od svého vzniku je linka až dodnes provozována dopravcem Veolia Transport Praha, který by na všechna její čtyři pořadí měl vypravovat pouze vozidla typu "MdN" – nízkopodlažní minibusy. Skutečnost je ovšem taková, že přestože má ve svém inventárním stavu veden dostatečný počet takových vozidel včetně přiměřené rezervy, často z provozních důvodů na linku vyjede nejen nízkopodlažní autobus klasické délky, ale výjimkou nejsou ani výjezdy klasických vysokopodlažních autobusů. Na podzim 2011 byl dokonce zaznamenán i výskyt kloubového autobusu Karosa B 941.


Vůz č. 1069 přijíždí do zastávky U Tří Svatých (12. 10. 2010)